Onze Goudse uitblinkers in de spotlight!

Hoe mooi is het als mensen zich inzetten voor het schoon maken / houden van onze mooie gemeente Gouda!

Op deze pagina tref je interviews van onze uitblinkers aan.

Laat je inspireren door deze mensen!

Gouda Peukenvrij

Annet en Yvonne zien dagelijks veel sigaretten op straat gegooid worden in Gouda: bij kroegen, terrassen, de bibliotheek, het station, maar ook in hun eigen straat. Op een gegeven moment was de maat vol voor ze en zijn ze begonnen met het wekelijks rapen in hun eigen straat. Een jaar geleden hebben ze Gouda Peukenvrij opgericht. Zo zijn ze gestart met het aanschaffen en ophangen van een eigen asbak en bijbehorend bord om te kijken of dit zou helpen. Helaas had dit weinig effect, omdat mensen de asbak niet zagen of hier maling aan hadden. Aangezien sigaretten niet alleen op straat worden gegooid, maar ook in het water terecht komen, is dit een veel groter probleem dan mensen denken. Daarom ondernamen Annet en Yvonne actie. Inmiddels hebben ze een eigen Facebookpagina en e-mailadres en als klap op de vuurpijl organiseren ze vanaf de Landelijke Opschoondag een gezamenlijke opruimactie van twee weken lang in de binnenstad van Gouda. Tijdens deze twee weken kunnen mensen meehelpen met het opruimen van sigaretten in de binnenstad, waarbij alle opgeruimde peuken in een glazen bak worden getoond. Door op deze manier te laten zien hoe groot dit probleem is in Gouda, hopen Annet en Yvonne bewustzijn te creëren onder andere Gouwenaren dat het niet normaal is om sigaretten op straat te gooien en hopen ze uiteindelijk dat mensen hun gedrag dusdanig gaan veranderen, dat er minder sigaretten op straat worden gegooid. Wil jij Annet en Yvonne meehelpen om Gouda peukenvrij te maken? Geef je dan op voor hun opruimactie door een mail te sturen naar goudapeukenvrij@gmail.com of neem een kijkje op hun Facebook-pagina Gouda Peukenvrij. Wil jij een nog groter steentje bijdragen in het laten blinken van Gouda? Geef je dan op als Containeradoptant, Uitblinker en/of Afvalprikker door het contactformulier in te vullen!

Regilio

Regilio, of beter bekend als Ricky, is misschien wel de grootste Uitblinker van Gouda! Elke dag gaat hij samen met zijn hond Snuf eropuit per bakfiets om Gouda weer een stukje meer te laten blinken en zo iets te doen voor de stad waar hij al 50 jaar woont en zoveel van houdt. Zo haalt hij bijvoorbeeld vuil uit vuilnisbakken, zodat ze niet volraken en mensen hun vuilnis kwijt blijven kunnen, maar ook zwerfafval gaat niet onopgemerkt voorbij aan zijn getrainde oog. Het maakt niet uit hoe verborgen het afval ligt, Regilio ziet het en ruimt het op! Hij is vooral actief rond Klein Amerika, maar Ricky laat ook regelmatig andere plekken in Gouda blinken. Hij wordt zelfs tegenwoordig herkend door andere Gouwenaars, die heel blij zijn met hem en wat hij doet. Wil jij het goede voorbeeld van Ricky volgen? Geef je dan op als Containeradoptant, Uitblinker en/of Afvalprikker door het contactformulier in te vullen en laat jouw buurt blinken!

Regilio

Stichting BIZON

Stichting BIZON is in 2019 opgericht in de wijk Korte Akkeren nadat de oprichters constateerde dat er te veel mensen aan de kant stonden en niet meer mee aan het participeren waren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Ze wilden met BIZON een opstap bieden voor mensen naar een baan en een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk en het welzijn van de buurtbewoners. Sindsdien hebben veel vrijwilligers zich aangemeld die worden begeleid door Mark. Hij ziet erop toe dat de klussen opgepakt en afgerond worden. Stichting BIZON heeft inmiddels een breed pakket aan activiteiten die helpen om Gouda te laten blinken. Zo kan je BIZON je grofvuil op laten halen, helpen ze bij verhuizingen door woningen leeg te halen, schoon te maken, op te knappen en meubels te bezorgen, worden meubels en andere spullen opgeknapt in het atelier om ze een tweede leven te geven, en hebben ze de eigen buurtkringloopwinkel waar je deze spullen tegen een lage prijs kunt kopen. Ook zorgt BIZON ervoor dat opgehaald afval op de juiste manier gescheiden wordt aangeboden op het afvalbrengstation, waarmee ze sinds een jaar een samenwerkingsverband hebben. Vaak brengen mensen hier spullen die prima nog een tweede kans kunnen krijgen, al dan niet na wat opknapwerk. Stichting BIZON zorgt ervoor dat deze spullen ook daadwerkelijk een tweede leven krijgen en biedt ze vervolgens te koop aan in de eigen winkel. Wil je stichting BIZON helpen door je handen uit de mouwen te steken? Geef je dan op als Containeradoptant, Uitblinker en/of Afvalprikker door het contactformulier in te vullen en laat jouw buurt blinken!

Mark van Stichting BIZON

Arenda

Arenda is als medewerkster van Cyclus overal in en rondom Gouda te vinden om ervoor te zorgen dat alles zo veel mogelijk gaat blinken. Zo prikt ze afval dat op de Goudse straten ligt, houdt bovengrondse containers schoon, vervangt dagelijks de zakken van de containers in de wijken, voorkomt dat zwerfafval op straat terecht komt en sinds kort is ze ook werkzaam op het afvalbrengstation, waar ze de inwoners van Gouda helpt om het afval zo goed mogelijk te scheiden. Arenda komt door haar functie natuurlijk van alles tegen in Gouda omtrent afval. Zo ziet ze veel dumpingen op straat van grofvuil, matrassen die naast containers liggen, terwijl deze gratis ingeleverd mogen worden bij het afvalbrengstation en ze merkt ook vaak op dat mensen hun afval niet mee naar huis nemen als de containers volzitten. Om dit soort situaties tegen te gaan, neemt Cyclus verschillende maatregelen, zoals samenwerkingen met handhaving en bijvoorbeeld ook het schoonspuiten van containers, zodat het weggooien van afval aantrekkelijker wordt gemaakt en de drempel wordt verhoogd om afval op straat te gooien. Ze krijgt veel complimenten op straat en krijgt ook energie in haar werk van haar collega’s bij Cyclus. Zo blijft zij zich, samen met het team van Cyclus, inzetten om Gouda te laten blinken! Wil jij Arenda helpen in haar werk door jouw buurt te laten blinken? Geef je dan op als Containeradoptant, Uitblinker en/of Afvalprikker door het contactformulier in te vullen!

Anita

Het zo schoon mogelijk houden van haar leefomgeving staat hoog in het vaandel bij Anita. Ze heeft daarom ook samen met haar man twee containers geadopteerd in de wijk Bloemendaal, waar ze het tuintje en de bloembakken hieromheen verzorgt en vuil weghaalt. Ook gaat Anita drie keer per week op pad om zwerfafval op te halen en komt voornamelijk plastic, pakjes sigaretten en blikjes tegen. Binnen een rondje van anderhalf uur haalt ze zo 60 liter aan zwerfafval op! Ook laat ze het stationsgebied en scholen niet ongemoeid tijdens haar wandelingen. Zeker door het opruimen rondom scholen hoopt ze de volgende generaties onbewust aan te sporen om bewust met hun afval om te gaan, voornamelijk voor hunzelf. Zo maakt Anita zich ernstig zorgen om microplastic dat via sloot- en grondwater steeds meer in het menselijk lichaam, maar ook in vissen en vogels, terecht komt. Maar ze beseft ook dat de afvalstroom een continue cyclus is. Anita wordt inmiddels veel herkend in haar buurt en krijgt ze veel complimenten van buurtbewoners, maar liever heeft ze dat deze mensen zelf ook actie ondernemen om dit probleem tegen te gaan. Ze is ervan overtuigd dat als iedereen in Gouda een afvalstok krijgt, ze zich ook meer zullen gaan inzetten om hun buurt te laten blinken. Mensen moeten volgens haar namelijk dingen aangereikt krijgen, voordat ze actie nemen. Wil jij, net als Anita, je buurt laten blinken? Geef je dan op als Containeradoptant, Uitblinker en/of Afvalprikker door het contactformulier in te vullen!

Frans

De wijk Oosterwei was vroeger een blinkende buurt. Niet in de laatste plaats door de lokale milieugroep die daar actief was. Binnen deze groep zaten bewoners die allemaal verantwoordelijk waren voor het uiterlijk van een gebied en hier regelmatig over vergaderden. Helaas stopte dit. Toen Frans met pensioen ging en regelmatig naar de supermarkt liep, stoorde hij zich aan het zwerfafval dat in het groen langs de route lag. Na veelvuldig klagen, spoorde zijn vrouw hem aan om dan zelf de mouwen op te stropen. Sindsdien maakt Frans wekelijks een rondje met zijn afvalgrijper. Hij haalt flinke hoeveelheden zwerfafval op en kan rekenen op een flink aantal complimenten van medebewoners. Zelfs de parkeerplaats van de plaatselijke supermarkten laat hij niet ongemoeid en hij is regelmatig in gesprek met ze om dit probleem daar op te lossen, en met succes. Frans wilt niet “wonen op een vuilnisbelt” en gelooft dat een beter milieu bij jezelf begint. Hij verbaast zich over de manier waarop mensen met afval en inzamelingspunten omgaan en ziet regelmatig bijvoorbeeld banken, bedden, wasmachines en koelkasten op straat gezet worden. Zeker bij een hardere wind is er veel rondzwervend afval, wat vaak in sloten terecht komt en vervolgens naar de bodem zinkt. Desondanks blijft Frans zijn rondjes lopen met een lach, want op die manier gelooft hij dat hij het meeste kan bereiken. Wil jij, net als Frans, je buurt laten blinken? Geef je dan op als Containeradoptant, Uitblinker en/of Afvalprikker door het contactformulier in te vullen!

Stichting Gouda Schoon

Karel woont al decennialang in de binnenstad van Gouda en zat in 2015 in het bestuur van de ondernemersvereniging van de binnenstad. Gouda werd verkozen tot ‘Beste Binnenstad 2015 – 2017’, maar tegelijkertijd werd opgemerkt dat er meer aandacht geschonken moest worden aan de openbare ruimte met de vele containers en kliko’s. Samen met Leo richtte Karel daarom Stichting Gouda Schoon op. Zo zijn ze begonnen met het bijna dagelijks aan de slag gaan met het afval van horeca, winkels en bedrijven in de binnenstad. Mede hierdoor is de binnenstad van Gouda relatief schoon. Iets waar we trots op mogen zijn!
Maar gaandeweg de jaren zijn Leo en Karel ook veel problemen met afval tegengekomen in Gouda. Zo gingen bewoners proberen te profiteren van de werkzaamheden van SGS door hun eigen afval bij het bedrijfsafval aan te bieden. Door deze ervaringen hebben zij verschillende, innovatieve ideeën ontwikkeld om afvalkwesties in Gouda op te lossen, waarover ze al met de gemeente en andere betrokken partijen in gesprek zijn. Zo kunnen bedrijven tegenwoordig een abonnement afsluiten bij de stichting voor het ophalen van afval en zijn ze bezig om door middel van data de verschillende afvalstromen in Gouda in kaart te brengen en hoe hier op een financieel vriendelijke manier mee omgegaan kan worden. Het grootste zorgpunt van SGS is op dit moment de bewoners van Gouda. Volgens Leo en Karel moeten zij meer bereikt worden en moet hier meer aandacht op gevestigd worden. Zij zien namelijk probleemwijken waar vaak te veel zwerfafval ligt. Mogelijke oplossingen volgens hen zijn het instellen van een wijkcoördinator en het communiceren in verschillende talen om zo iedereen in Gouda te bereiken. Daarnaast zijn zij van mening dat er dagelijks afval opgehaald dient te worden, er altijd een of meerdere wagens moeten rondrijden van Cyclus en er sneller meldingen opgevolgd moeten worden. Maar er ligt ook zeker verantwoordelijkheid bij de Gouwenaars zelf.
SGS is ervan overtuigd dat we allen samen Gouda kunnen laten blinken. Wil jij je steentje bijdragen? Geef je dan op als Containeradoptant, Uitblinker en/of Afvalprikker door het contactformulier in te vullen!

Meld je aan om samen Gouda te laten blinken!

Goudse uitblinkers

Lees hier de verhalen van Gouwenaars over hun bijdrage aan een mooi en schoon Gouda.